Vilken förkortning står ofta angiven på baksidan av elektriska apparater och förtecknar användande av växelström?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #2147

Vilken förkortning står ofta angiven på baksidan av elektriska apparater och förtecknar användande av växelström?

AC

Förklaring

Växelström förkortas AC (alternating current) och är en elektrisk ström som under inverkan av en växelspänning periodvis ändrar riktning i en ledare. Antalet perioder per sekund är växelströmmens frekvens och mäts i hertz. Från elnätet i EU levereras växelström med en växelspänning på 230 volt och en frekvens på 50 Hz, medan den i Nordamerika är på 110 volt med en frekvens på 60 Hz.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 58% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.