Vad kallas en strömkällas förmåga att skicka ström genom en elektrisk krets?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2149

Vad kallas en strömkällas förmåga att skicka ström genom en elektrisk krets?

Strömstyrka

Förklaring

Elektrisk ström är elektriska laddningar som förflyttas. Den elektriska laddningen i form av partiklar är vanligtvis elektroner. Strömmens storlek definieras som laddningsmängd per tidsenhet. SI-enheten för elektrisk strömstyrka är ampere med symbolen A. Vid en strömstyrka på 1 ampere flyttas 1 coulomb eller drygt sex miljarder miljarder (6,25*10^18) elektroner per sekund.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 18% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.