När går en smältsäkring?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2150

När går en smältsäkring?

När strömmen blir för stark

Förklaring

En elektrisk säkring är en säkerhetsanordning. Den skyddar elektroniska kretsar mot ödeläggande elektrisk ström eller spänningar i händelse av överbelastning eller kortslutning. I säkringen leds strömmen till kretsen genom en tunn metalltråd som smälter om strömmen överstiger en viss gräns. De flesta är bekanta med de vita keramiska säkringarna av porslin med en grön fläck (6A), röd fläck (10 A) och en grå fläck (16 A). Moderna säkringar använder sig av elektronisk övervakning av strömstyrka och spänning.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 48% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.