Vad är en atoms masstal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2151

Vad är en atoms masstal?

Alla nukleoner i kärnan

Förklaring

En atoms masstal beror på antalet nukleoner (summan av antalet protoner och neutroner) i en atoms kärna. Både en proton och en neutron väger 1 unit, medan en elektron endast väger 1/1836 unit. Därför är masstalet en god approximation som motsvarar atomens exakta massa uttryckt i atommassenheter (u).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 18% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.