Vad kan användas till att visa elektromagnetens poler?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2154

Vad kan användas till att visa elektromagnetens poler?

En kompassnål

Förklaring

En elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström. Genom att skicka ström genom en ledning som är lindad runt en kärna av mjukjärn, kan man producera ett starkt magnetfält. För att öka elektromagnetens styrka kan antalet lindningsvarv ökas och/eller så kan strömstyrkan ökas. När en kompassnål är magnetisk kan den användas till att visa elektromagnetens poler. De elektromagnetiska fältens poler kan även bestämmas med högerhandsregeln.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 44% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-03.