Hur många människor dör varje år av sjukdomen Aids?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #2192

Hur många människor dör varje år av sjukdomen Aids?

2,1 miljoner

Förklaring

Aids ("acquired immunodeficiency syndrome", på svenska ”förvärvat immunbristsyndrom”) är en dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade är extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av humant immunbristvirus, hiv, och utgör slutstadiet av en hiv-infektion. Hiv överförs genom sexuell kontakt, genom blod och från mor till barn under graviditet och förlossning. Omkring. 33 miljoner människor i världen beräknas leva med aids. 90% av de smittade lever i utvecklingsländer. Varje år dör omkring 2,1 miljoner av aids. Den 1 december är den årliga världsaidsdagen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 35% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-04.