Hur många grupper är det periodiska systemet indelat i?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #22

Hur många grupper är det periodiska systemet indelat i?

18

Förklaring

Periodiska systemet är en tabell över grundämnen/element som är uppställd efter deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Grundämnena är ordnade efter antalet protoner i kärnan och antalet elektroner i de yttre elektronbanorna. Dessa två egenskaper spelar en avgörande roll för de enskilda ämnenas kemiska egenskaper. På samma sätt finns det en koppling mellan ämnenas kemi och deras placering i det periodiska systemet. Systemet är avbildat som en tabell och indelad i grupper och perioder.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 31% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-09.