Den biologiska evolutionen på makronivå har inte utvecklat organismer jämförbara med de energibesparingar som hjulet ger. Det skulle dröja många år innan människan gjorde denna upptäckt. När uppfanns vagnhjulet?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #2201

Den biologiska evolutionen på makronivå har inte utvecklat organismer jämförbara med de energibesparingar som hjulet ger. Det skulle dröja många år innan människan gjorde denna upptäckt. När uppfanns vagnhjulet?

2500 f.kr.

Förklaring

Ett hjul är en konstruktion som är avsedd att rotera runt en axel. Den äldsta kända användningen av hjulet uppskattas i dag att ha varit som drejskiva vid keramikbearbetning, ca 3000 f.Kr. i Mesopotamien. Vagnshjulet uppfanns i Kina ca. 500 år senare. Inkafolket och andra västerländska samfund gjorde efterföljande oberoende hjulliknande konstruktioner. I det stora hela skulle människan komma att ha existerat i över 96.000 år innan hon uppfann hjulet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 40% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-04.