Vad står WWW för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

DATORER OCH INTERNET FRÅGA #2269

Vad står WWW för?

World Wide Web

Förklaring

World Wide Web (WWW) är ett system av hypertextdokument åtkomliga via Internet. I dagligt tal används termen Internet ofta felaktigt om World Wide Web, som är en samling av elektroniska dokument förbundna med länkar. Systemet har ingen central innehållshantering eller kvalitetskontroll. Alla som har en dator ansluten till Internet kan lägga dokument i hypertext-systemet. Tekniskt sett är www uppbyggt som ett nätverk av samverkande klienter och servrar som talar samma språk, HTTP.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 91% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-07.