Vad står tideräkningsnumreringen A.C för?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #2288

Vad står tideräkningsnumreringen A.C för?

Anno Christi

Förklaring

Anno är latinsk böjningsform av Annus som betyder år. Anno används om tideräkning i år efter Kristi födelse och användes först av munken Dionysius Exiguus år 532. Fram till dess hade man använt flera olika dateringssystem. Det nya systemet var långsamt med att slå igenom, men blev så småningom suveränt i både brev och historiska dateringar. De vanligaste formerna är Anno Domini (AD) eller Anno Christi (AC), vilket betyder i Herrens eller Kristi år.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 41% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-08.