Vad kallar man en blandning av finfördelade vätskepartiklar och luft?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #2336

Vad kallar man en blandning av finfördelade vätskepartiklar och luft?

Aerosol

Förklaring

Aerosoler är mycket små (<1 μm) luftburna partiklar som är suspenderade i en gas. Det kan till exempel vara vatten-eller dammpartiklar som är upplösta i atmosfärisk luft. Vissa är konstgjorda och andra naturliga, men båda kan inverka på klimatet genom att antingen sprida, reflektera eller absorbera solens strålar. I motsats till växthusgaserna har de flesta aerosoler en kylande effekt på atmosfären, men sulfataerosoler orsakar dessutom surt regn.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 51% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-08.