Vad är namnet på Kwik Mart-ägaten i the Simpsons?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara