Vad kallas rädsla för offentliga platser?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #2360

Vad kallas rädsla för offentliga platser?

Agorafobi

Förklaring

Agorafobi är rädsla för offentliga platser och för att vara ensam. Tidigare beskrevs agorafobi endast som rädsla för att befinna sig på stora öppna platser, men i modern psykiatri representerar begreppet närvaron av många fobiska element. I grava fall kan personen inte gå på en gata utan att drabbas av rädsla för att svimma eller kanske till och med dö. Insikten i sin fobis orimlighet kan göra tillståndet ännu mer smärtsamt. Cirka fem procent av befolkningen drabbas av agorafobi någon gång i livet.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 69% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-08.