Vad kallas kol med hög absorptionsförmåga?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2369

Vad kallas kol med hög absorptionsförmåga?

Aktivt kol

Förklaring

Aktivt kol är ett material med otaliga porer. Det är ett finfördelat pulver med mycket stor specifik yta. Användningen av aktivt kol är baserad på ett naturligt fenomen som kallas adsorption, vilket är en partikels förmåga att behålla en molekyl på sin inre eller yttre yta. Materialet kan binda föroreningar från vätskor och gaser. De gamla egyptierna använde kol till att ta bort lukt och smak från dricksvatten.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 65% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-08.