Vilket är det högsta ämnesbetyget en elev i svensk grundskola kan få?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara