Vilket ord saknas i sången: "Björnen... Björnen.. i sitt lugna bo"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara