I vilken italiensk stad finner man muralmålningen "Nattvarden"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

KONST OCH KULTUR FRÅGA #2565

I vilken italiensk stad finner man muralmålningen "Nattvarden"?

Milano

Förklaring

Leonardo da Vinci (1452-1519) var både målare, skulptör, arkitekt, ingenjör, uppfinnare, botaniker, naturforskare och därmed också en klassisk representant för renässansens människoideal, som i korthet gick ut på att ju fler saker man var bra på, desto bättre. Efter sin lärotid hos Verrocchio i Florens målade han bland annat "Madonnan i grottan" (1483-1486) och "Nattvarden" (1495-1498). Muralmålningen "Nattvarden" målade han i Milano och det är ett av högrenässansens huvudverk. Hans mest berömda verk är "Mona Lisa" (1503-1507) som nu hänger på Louvre i Paris.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 29% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-13.