Vilken renässanskonstnär är känd för sitt verket "Erasmus av Rotterdam"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

KONST OCH KULTUR FRÅGA #2575

Vilken renässanskonstnär är känd för sitt verket "Erasmus av Rotterdam"?

Albrecht Dürer

Förklaring

Den tyske målaren, grafikern och konstteoretikern Albrecht Dürer bodde i Nürnberg och levde mellan år 1471-1528. Dürer förenade teoretiska insikter, hämtade från den italienska renässansen, med den nederländska och tyska konstens traditioner. Bland annat i Erasmus av Rotterdam, Adam och Eva (1507) De fyra apostlarna (1526) och även i självporträtt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 25% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-13.