Vilket av följande verk är Albrecht Dürer särskilt känd för att ha skapat?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

KONST OCH KULTUR FRÅGA #2576

Vilket av följande verk är Albrecht Dürer särskilt känd för att ha skapat?

Erasmus av Rotterdam

Förklaring

Den tyske målaren, grafikern och konstteoretikern Albrecht Dürer bodde i Nürnberg och levde mellan år 1471-1528. Dürer förenade teoretiska insikter, hämtade från den italienska renässansen, med den nederländska och tyska konstens traditioner. Bland annat i Erasmus av Rotterdam, Adam och Eva (1507) De fyra apostlarna (1526) och även i självporträtt.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 43% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-13.