Vad är den kemiska beteckningen för glukos?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara