Imamen leder bönen i moskén och läser ur... vad?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara