Från vilket land kommer de Tamilska befrielsetigrarna?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #264

Från vilket land kommer de Tamilska befrielsetigrarna?

Sri Lanka

Förklaring

De Tamilska befrielsetigrarna (LTTE) uppstod under 1970-talet och är en tamilsk gerillarörelse i Sri Lanka. De gjorde uppror mot den singalesiska majoritetens diskriminerande politik gentemot den tamilska minoriteten. Tamilerna är en etnisk minoritet i Sri Lanka och utgör ca 9% av befolkningen. De har ett eget språk (tamil), kultur och traditioner. Tamil är även officielt språk i Indien och Singapore.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 71% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-25.