Vad är vinkelsumman av en triangel?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #2951

Vad är vinkelsumman av en triangel?

180 grader

Förklaring

Triangel i geometrisk bemärkelse är en polygon med tre vinklar och tre sidor. Triangelns typ beror på vinklarnas och sidornas storlek. En rätvinklig triangel har en vinkel på 90 grader. En likbent triangel har två sidor som är lika långa. Den grundläggande egenskapen hos de plana trianglarna är att summan av de tre vinklarna alltid är 180 grader. Man kan räkna ut triangelns areal genom att multiplicera halva höjden med baslinjen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 67% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-12-26.