För varje kilometer man stiger upp i troposfären sjunker temperaturen med...hur många grader då?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATUR OCH BIOLOGI FRÅGA #308

För varje kilometer man stiger upp i troposfären sjunker temperaturen med...hur många grader då?

Ca. 6,5 °C

Förklaring

Troposfären är det lägsta av lagren i jordens atmosfär och en del av biosfären. Lagret är tjockast vid ekvatorn (18 km) och tunnast vid polerna (7 km). I troposfären befinner sig merparten av atmosfärens vatten i form av vattenånga, moln, dimma eller nederbörd. Det är också här vädret tar form. I troposfären sjunker temperaturen med ca. 6,5°C för varje kilometer man stiger upp. Ovanför avgränsas troposfären av tropopausen. Där är temperaturen konstant oavsett höjd.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 25% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-27.