Vilken påverkan har Jordens rotation och därmed corioliskraften för vattnets utloppsriktning i en diskho?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #309

Vilken påverkan har Jordens rotation och därmed corioliskraften för vattnets utloppsriktning i en diskho?

Ingen

Förklaring

Corioliskraften är en fiktiv kraft som verkar på massor i roterande system. Ett exempel är Jorden. Corioliskraften är orsak till att starka vindar och havsströmmar roterar moturs runt lågtryck och medurs runt högtryck på norra halvklotet och omvänt på södra halvklotet. Corioliskraften har dock ingen påvisbar effekt på utloppsriktningen för vattnet i ett diskho.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 38% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-27.