Vilka sju länder grundade EFTA år 1960?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #32

Vilka sju länder grundade EFTA år 1960?

Storbritannien, Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Sverige och Österrike

Förklaring

Det fanns en del länder som inte var särskilt intresserade av att ingå i det bindande och överstatliga samarbete som Europeiska gemenskaper erbjöd. Dessa länder insåg dock behovet av att ett internationellt samarbete. Av denna anledning bildades EFTA år 1960 av Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike. Dessa sju länder skulle skapa goda förutsättningar för fri handel för industriprodukter mellan länderna utan att binda varandra med överstatliga beslut. EFTA har successivt spelat ut sin roll eftersom många av de ursprungliga EFTA-länderna numera är medlemmar i EU.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 22% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-10.