Vilket av följande länder är medlem i OPEC?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #328

Vilket av följande länder är medlem i OPEC?

Venezuela

Förklaring

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) är en organisation som består av medlemsländer. Gemensamt för dessa länder är att deras ekonomi påverkas väsentligt av oljeexport. OPEC's huvudsakliga uppgift är att sörja för stabila och rimliga oljepriser. OPEC grundades år 1960 på en konferens i Bagdad av Iran, Irak, Kuwait, Saudiarabien och Venezuela. Sedan dess har fler länder anslutit sig.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 37% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-27.