Vilka tre länder upptogs som medlemmar i Europeiska gemenskaperna år 1973?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #33

Vilka tre länder upptogs som medlemmar i Europeiska gemenskaperna år 1973?

Storbritannien, Danmark och Irland

Förklaring

År 1961 ville Storbritannien bli medlem i Europeiska gemenskaperna, men Frankrikes president Charles de Gaulle ogillade britternas nära band till USA och avslog Storbritanniens medlemskapsansökan. Charles de Gaulle fruktade att förlora ledarskapet i EG. Danmark, Irland och Storbritannien blev medlemmar i EG den 1 januari år 1973.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 25% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-10.