Vad är en rit?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #335

Vad är en rit?

En religiös cermoni

Förklaring

En rit är en religiös form av ceremoni. En övergångsrit är en rit som markerar en persons övergång från ett stadium i livet till ett annat. Övergångar är associerade med mänskliga kriser såsom befruktning, födelse, pubertet, giftermål och död. Exempel på kristna riter är dop, konfirmation, bröllop, begravning och gudstjänst.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 64% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-27.

Liknande frågor