Vilket av följande länder blev fullvärdig medlem i Europeiska gemenskaperna (EG) år 1981?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #34

Vilket av följande länder blev fullvärdig medlem i Europeiska gemenskaperna (EG) år 1981?

Grekland

Förklaring

Grekland blev fullvärdig medlem i Europeiska gemenskaperna år 1981. Spanien och Portugal kom med år 1986. Sedan dröjde det nästan 10 år och en namnändring till Europeiska unionen (EU) innan fler länder upptogs, till exempel. Sverige, Österrike och Finland år 1995.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 35% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-10.