Var föddes den muslimska profeten Muhammed?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #345

Var föddes den muslimska profeten Muhammed?

Mekka

Förklaring

Islams grundare Muhammed levde år 570-632 och anses vara Islams sista mänskliga figur samt sista och viktigaste profet. Muhammed föddes in i en rik familj i Mekka. Familjen fungerade som väktare av byggnaden Kaba. Muhammeds far, Abd-Allah ibn Abd-al-Muttalib, dog innan Muhammed föddes och därför uppfostrades han istället av sin farfar. Muslimer betraktar inte Muhammed som gudomlig och därför tillber de honom inte. Muhammed var däremot en budbärare och utvald till profet av Allah.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 80% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-27.