Ungefär hur många olika typer av förkylningsvirus finns det?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #36

Ungefär hur många olika typer av förkylningsvirus finns det?

100

Förklaring

Det finns cirka 100 olika förkylningsvirus som smittar via luftburna droppar i samband med hosta och nysningar. Droppar från en nysning kan dröja kvar i luften i en timme eller längre. På ytor av olika slag kan viruset överleva flera timmar. Släta metallytor såsom handtag, räcken, stolpar på bussen eller tåget, etc. överför virus mer effektivt än ojämna ytor.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-10.