Vad kallas golfbanans sandfyllda hål?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SPORT OCH FRITID FRÅGA #3618

Vad kallas golfbanans sandfyllda hål?

Bunker

Förklaring

Golfspelaren börjar sin runda på "tee". Här gäller det att slå ut bollen på banans "fairway". Fairway är det kortklippta gräsfältet som förbinder golfbanans tee med dess green. "Ruff " är den mer vildvuxna delen av spelfältet som ligger utanför fairway och som gränsar till banans trimmade del. Ruff och "bunker" (som är ett sandfyllt hål) är ställen golfspelaren till varje pris vill undgå att spela bollen på. "Green" är den mest kortklippta delen av golfbanan på vilken hålet är beläget.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 91% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-02-12.