Hur många byte går det på en gigabyte?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

DATORER OCH INTERNET FRÅGA #3640

Hur många byte går det på en gigabyte?

Ca. 1.000.000.000

Förklaring

Byte är en informationsenhet som används för att hålla information som motsvarar tecken. I byte-adresserbara datorer är den ofta den minsta adresserbara enheten. Byte är en omskrivning av bite (engelska för bett). Omskrivning görs för att undvika förväxling med bit. Ursprungligen bestod en byte av upp till 6 bits, men i dag består den nästan alltid av 8 bits. Kilo betyder tusen, men används inom IT som 2^10 = 1024. Mega (M) är 2^20, giga (G) är 2^30, tera (T) är 2^40 och penta (P) är 10^50.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 35% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-02-17.