Vilken religion är dominerande i Italien?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #3643

Vilken religion är dominerande i Italien?

Katolicism

Förklaring

Italienarna är en starkt kristet folk och är huvudsakligen katoliker. Att påven (den katolska kyrkans överhuvud) bor i Vatikanstaten i Rom har säkerligen gjort sitt till. Det finns en stor skillnad i hur italienarnas religiositet kommer till uttryckt beroende på plats och befolkningsgrupp. Katolicismen och det italienska språket är två av de viktigaste delarna i den nationella gemenskapen.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 89% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-02-17.