Vad är en akvedukt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ORD OCH SPRÅK FRÅGA #3726

Vad är en akvedukt?

En kanal till vatten

Förklaring

En akvedukt är en kanal som är konstruerad i syfte att leda vatten från en plats till en annan. Ordet akvedukt kommer från det latinska aquaeductus, och betyder vattnets ledning (aqua=vatten, ducere=leda). Romarna var kända för att göra akvedukter som försåg städerna med vatten, till exempel Pont du Gard i Frankrike (ca 19 f.Kr.) och akvedukten i Segovia, Spanien (ca 50 e.Kr.)

Statistik

Svarstid 0s (0s). 92% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-02-27.