Vad kallades den spända relationen mellan NATO och Warszawapakten?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #3732

Vad kallades den spända relationen mellan NATO och Warszawapakten?

Kalla kriget

Förklaring

Kalla kriget var ett långvarigt tillstånd av politisk och militär spänning. På den ena sidan stod västalliansen NATO och på den andra Warszawapakten. Kalla kriget var inte ett krig i traditionell mening. Det pågick under perioden mellan andra världskriget till Sovjetunionens upplösning. Kalla kriget betecknar speciellt relationen mellan supermakterna USA och Sovjetunionen. Början på Kalla krigets slut kom med Berlinmurens fall år 1989 och blev slutgiltig i och med Sovjetunionens sammanbrott år 1991.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 85% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-02-27.