Vad var järnridån?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #3735

Vad var järnridån?

En uppdelning av Europa

Förklaring

Uttrycket "järnridån" sattes i bruk av Dr. Joseph Goebbels i en artikel i "Das Reich" (s. 1-2) den 25 februari år 1945. Den 5 mars år 1946 återupptog Winston Churchill uttrycket i det berömda "Fulton Tale". Järnridån var en "ridå" som gick ner genom Europa under Kalla kriget. Västeuropa var knutet till USA, medan Östeuropa var knutet till Sovjetunionen, vilket innebar en delning av Europa mellan kapitalism och kommunism.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 90% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-02-27.