Vad är NATO?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

SAMHÄLLET FRÅGA #3774

Vad är NATO?

En försvarsorganisation

Förklaring

NATO (engelska: North Atlantic Treaty Organization) är en internationell organisation för politiskt och militärt försvarssamarbete omkring Nordatlanten. Samarbetet grundades år 1949 och bestod ursprungligen av 12 medlemsländer. Sedan dess har organisationen utvecklats upprepade gånger, t.ex. år 2004 då flera av de tidigare Warszawapaktsländerna blev medlemmar. Den tidigare danske statsministern Anders Fogh Rasmussen blev generalsekreterare i NATO den 1 augusti år 2009.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 58% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-03-15.