Hur lång är en meter enligt den vetenskapliga definitionen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #3780

Hur lång är en meter enligt den vetenskapliga definitionen?

1/299.792.458 ljussekund

Förklaring

En meter (m) är ett mått på längd och en grundläggande SI-enhet. För att definiera meterns längd skapades en arkivmeter som var definierad som 1/10 000 000 av sträckan från nordpolen till ekvatorn längs Paris-meridianen. Arkivmetern var en rak stång av platina där metermåttet var avståndet mellan stångens ändar. Detta omdefinierades år 1983. En meter är numera formellt definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i absolut vakuum under tiden 1/299.792 .458 sekund

Statistik

Svarstid 0s (0s). 35% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-03-25.