Vilken gemensam beteckning används för influensa av subtyperna H1N1, H1N2, H3N1 och H3N2?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #3826

Vilken gemensam beteckning används för influensa av subtyperna H1N1, H1N2, H3N1 och H3N2?

Svininfluensa

Förklaring

Svininfluensan är en variant av influensavirus typ A. Det finns fyra kända subtyper av influensa som orsakar influensa hos svin: H1N1, H1N2, H3N1 och H3N2. Det var känt att svininfluensa kunde överföras till människor, men tidigare hade enbart människor som haft daglig kontakt med grisar drabbats. I april år 2009 upptäcktes det första fallet där svininfluensaviruset hade överförts från människa till människa. Den 11 juni år 2009 valde WHO att klassa utbrottet som en pandemi.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 62% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-04-30.