Vad är den vetenskapliga beteckningen på den typ av fågelinfluensa som spred skräck världen över under år 2005-2006?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

MÄNNISKAN FRÅGA #3829

Vad är den vetenskapliga beteckningen på den typ av fågelinfluensa som spred skräck världen över under år 2005-2006?

Type A - H5N1

Förklaring

Fågelinfluensa är en sjukdom som orsakas av virus som förekommer hos fåglar. I vissa fall och under massivt tryck av infektion kan viruset även drabba människor och andra däggdjur. Det finns olika typer av influensa och flera olika typer av fågelinfluensa. En epidemi av typen H5N2 bröt ut i Mexiko år 1992 och var först under kontroll år 1995. I Europa upptäcktes det första utbrottet av fågelinfluensa H5N1 i oktober år 2005. Upptäckten skedde i Donaudeltat i Rumänien och hos tre döda änder. Tidigare hade denna typ av utbrott skett i Hongkong och Thailand.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 32% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-05-01.