Inom vilken religion är ordet ekumenik en strävan efter att uppnå enhet i tron?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #3991

Inom vilken religion är ordet ekumenik en strävan efter att uppnå enhet i tron?

Kristendom

Förklaring

Ekumenik är strävan efter att uppnå enhet i tron på Kristus. Det är samtidigt en teologisk disciplin som behandlar kyrkans enhet och oenighet. Ordet kommer från grekiskans oikoumenikos "som rör den bebodda världen", "världsvid".

Statistik

Svarstid 0s (0s). 52% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-06-10.