Vad säljs traditionellt på Världsaidsdagen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #4035

Vad säljs traditionellt på Världsaidsdagen?

Röda band

Förklaring

Den 1 december är utsedd av Världshälsoorganisationen WHO till Världsaidsdagen (World AIDS Day). Dagen är ägnad åt kampen mot sjukdomen hiv och aids och alla uppmuntras att visa solidaritet med människor som lever med dessa sjukdomar. På Världsaidsdagen kan man köpa Röda bandet som är en traditionell symbol för att visa sitt stöd.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 22% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-09-13.