Vad blir den stora grekiska bokstaven Sigma använd som symbol för inom matematiken?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

NATURVETENSKAP FRÅGA #4058

Vad blir den stora grekiska bokstaven Sigma använd som symbol för inom matematiken?

Summan av en serie

Förklaring

En matematisk serie är en summa av ett uppräkneligt oändligt antal termer. Varje enskilt led i serien kan vara ett tal eller annat matematiskt uttryck. Ändliga serier kan hanteras med elementär algebra, medan oändliga serier kräver redskap från matematisk analys. Den stora grekiska bokstaven Sigma (Σ) används som en symbol för summan av en serie (antal).

Statistik

Svarstid 0s (0s). 60% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-12-12.