Vilka uppfann framställningen av järn och lade grunden till järnåldern?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

TEKNOLOGI FRÅGA #4076

Vilka uppfann framställningen av järn och lade grunden till järnåldern?

Hettiterna

Förklaring

Hettiterna var ett folk som levde i Anatolien (Turkiet) år 1800-1200 f.Kr.. Hettiterna lärde sig att framställa järn cirka år 1.600 f.Kr och lade därmed grunden till järnåldern. De första järnredskapen går dock tillbaka till ca år 2000 f.Kr. Namnet kommer från det Gamla Testamentet, där hettiterna är ett av de folk som judarna måste besegra när de kommer till landet Kanaan.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 30% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2009-12-29.