I hur många år har människan använt sig av yxan?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

HISTORIA FRÅGA #4135

I hur många år har människan använt sig av yxan?

Ca 1,6 miljoner år

Förklaring

Yxan är ett av människans äldsta kända redskap. Den har använts som verktyg inom skogs- och jordbruk, hantverk och slakt. De äldsta yxorna kallas handyxor eller handkilar och saknar skaft. Dessa användes av homo ergaster för ca 1,6 miljoner år sedan. Under stenåldern försågs yxan med skaft och olika slags yxor utvecklades. Dessa delas normalt in i två huvudgrupper: skafthålslösa yxor och skafthålsyxor. Under bronsåldern fick stenyxorna ge plats åt nya typer av yxor som tillverkades av koppar och brons. I Skandinavien har man återfunnit yxor i koppar och brons från tidig bronsålder.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 23% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2010-01-30.