På hur många dagar skapades Jorden enligt Bibeln?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

RELIGION, KULTUR OCH TRADITION FRÅGA #4271

På hur många dagar skapades Jorden enligt Bibeln?

6

Förklaring

Många är av uppfattningen att Jorden enligt Bibeln skapades på sju dagar, men tekniskt sett skapades den på sex dagar eftersom den sjunde dagen var en vilodag. På den första dagen skapade Gud himmel och jord. Andra dagen delar Gud upp vattnet på jorden i två delar, och ett valv som Gud kallar för "himmel" skiljer dessa åt. På den tredje dagen skapade Gud träd och grönska. På den fjärde dagen skapade Gud ljuset. På den femte dagen skapade Gud alla vattenlevande djur och alla fåglar efter sina slag. På den sjätte dagen skapade Gud de marklevande djuren och till sist skapar Gud även människan till sin avbild.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 57% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2010-05-17.