Under vilket år byggdes Golden Gate bron?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

ARKITEKTUR FRÅGA #440

Under vilket år byggdes Golden Gate bron?

1937

Förklaring

Golden Gate-bron är en hängbro över sundet Golden Gate i Kalifornien. Bron byggdes år 1937 och förbinder San Francisco med Marin County. Golden Gate är 25 meter bred, 2.150 meter lång och har ett brospann på 1.280 meter. Den var världens längsta hängbro under åren 1937-1864. Bron har kommit att bli en internationellt erkänd symbol för både San Francisco och USA. Inkluderas infartsramperna är bron så lång som 2727 meter. Den är även försedd med 6 körfiler och utrymme för fotgängare och cyklister.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 49% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-29.