Hur många medlemsländer hade EU efter att Bulgarien och Rumänien upptagits år 2007?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

POLITIK FRÅGA #481

Hur många medlemsländer hade EU efter att Bulgarien och Rumänien upptagits år 2007?

27

Förklaring

Den Europeiska unionen kan spåras tillbaka till 1950-talet, då sex stater - Benelux, Frankrike, Italien och Tyskland upprättade den Europeiska kol- och stålgemenskapen. Sedan dess har samarbetet genomgått en omfattande utveckling, både med hänsyn till innehåll och medlemsländer. Efter murens fall anslöt sig många av de tidigare kommunistiska länderna. Så många som 10 länder registrerades under år 2004 (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Malta, Cypern). Tre år senare (år 2007) upptogs också Rumänien och Bulgarien.

Statistik

Svarstid 0s (0s). 65% har tidigare svarat rätt på denna fråga. Frågan är skapad 2008-04-30.